Syarat - syarat pendaftaran
Dengan menghantar borang ini, anda bersetuju untuk membenarkan pihak program I AM Usahawan (IAMU) untuk mengumpul, menyimpan dan memproses Data Profil Syarikat anda untuk tujuan menerima kemaskini, berita, promosi dan bahan dari IAMU.
Anda dengan ini memberikan persetujuan kepada IAMU untuk :-
        - Menyimpan dan memproses Data Profil Syarikat anda.
        - Mendedahkan Data Profil Syarikat kepada pihak-pihak berkuasa kerajaan atau pihak ketiga yang diperlukan.
Di samping itu, Data Profil Syarikat anda mungkin dikongsi dengan rakan-rakan strategik lain yang bekerjasama dengan IAMU.
Sila isi dengan lengkap memandangkan maklumat ini juga merupakan 'resume' syarikat anda. Anda akan diberikan akses bagi tujuan mengemaskini atau membetulkan Data Profil Syarikat anda.
 Saya telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran.